Forventinger

Rammen

Det forventes, at spillerne er til stede fredag fra 18:00 til søndag omkring klokken 12:00 og hjælper til med fælles oprydning. Spillet slutter lørdag klokken 22:00, og der vil være en lille efterfest for deltagerne. 


Du kan forvente mad fredag aften, alle tre måltider lørdag og morgenmad søndag. Vi tager højde for de fleste allergier og madvaner.


Spillerne må gerne indtage rigtig alkohol under spillet og til efterfesten, men deltagere, der vurderes til at være for berusede til at deltage sikkert og ansvarligt, vil blive lagt i seng.

Indhold

Fimbulvetr er et mørkt, konfliktdrevet rollespilsscenarie. Deltagerne skal være klar på spil, der har fysisk natur. Et godt komfort niveau er at være okay med at blive taget fat i armene og holdt op mod en mur og udøve samme mod andre. Man skal som minimum være beredt på, at simulering af vold finder sted til scenariet. Vi opfordrer dig til at være åben for at spille konfliktspil med både dem du kender og fremmede.


Det forventes, at alle deltagere tager del i workshoppene, som finder sted, inden spillet går i gang, for at sikreder simuleres sikkert, og at karakterrelationerne er gennemkalibrerede. 

Hvem kan deltage?

Der er mulighed for, at spillere i alle aldre kan deltage. Vi vurderer ikke, at vores rollespil har nogle tematikker eller elementer, som unge spillere ikke kan håndtere. Vi favner unge spillere ved at afholde separate workshops, hvor de lærer hinanden at kende og bliver eksperter i nordisk mytologi og fortællingens univers. Deres værge indvilliger i at tage del i ansvaret og hjælpe med at de unge spillere får en god oplevelse.


Alle køn og seksualiteter er velkomne til at deltage, og du er velkommen til at spille en rolle, med en anden kønsidentitet end din egen.


Nogle organisationer og enkeltpersoner ønsker at misbruge nordisk kultur til deres egne nazistiske formål; vi forkaster deres idealer og motivationer og opfordrer dem på det kraftigste til at holde sig langt væk fra Fimbulvetr. De er ikke velkomne.