Dokumentation

Larpmakers dokumentationspolitik

En del f Larpmakers mission er at udbrede viden om vores hobby og lysten til unge til at deltage og skabe arrangementer. Derfor er det vigtigt for os at vores scenarier bliver dokumententeret. Det betyder at vi har nogle omstændigheder, man skal acceptere for at deltage i scenariet. Vi har gjort vores bedste for at skabe en fair og ordentlig dokumentationspolitik, der sætter spillerne først og giver dem mulighed for at lave indsigelse inden vi går i gang med at gennemgå materialet. 


De fotografer og filmskabere som er til stede under scenariet er der for at vi kan dokumentere vores arbejde og bruge materialet til at skabe opmærksomhed på fremtidige projekter. Som spiller kan du altså ikke forvente at der er fede flotte billeder af dig, hvis du ikke har bedt fotografen om at tage dem. Rollespillet skal altid komme først: ved mindre andet er nævnt, bruger vi som udgangspunkt kun dokumentation screw som har forstand på larp og forstår signaler som thumbs down,  "offgame - gå væk" og lookdown.


Hvis du allerede inden arrangementet ved at du ikke har lyst til at fremgå i dokumentationen bedes du henvende dig til arrangørne.

Samtykke ved tilmelding

Til scenariet vil der blive taget billeder og optaget video med lyd. Ved at tilmelde dig giver du samtykke til at der må tages billeder og optages video af dig til eventet. Du giver samtidigt samtykke til, at udvalgte billeder efter sorteringsprocessen (hvor du har mulighed for at lave indsigelser) må bruges til promovering af larpmakers og vores scenarier. 


Med din deltagelse giver du også samtykke til at du kan fremgå som baggrundsmateriale i videoindhold, men du vil altid få mulighed for at lave indsigelser inden udgivelse, hvis du fremtræder som en central person i materialet. Vi bestræber os på at bruge video og lydmateriale, hvor centrale personer har indvilliget til at blive optaget. Ligesom med billederne vil udvalgte efter indsigelse processen bruges til promovering af larpmakers og vores scenarier. 

Fotografier

Fotopolikken er skrevet på baggrund af en skabelon udviklet af Bjørn-Morten Vang Gundersen, en sand fotohelt.

Ved et privat arrangement er alle billeder i kategorien af private billeder, og må ikke deles

uden den portrætterede persons - eller personers - samtykke. Den portrætterede er dén

person, eller personer, som er i fokus og motivet for billedet.

Sorteringsproces

Ingen billeder bliver delt online, før du som spiller har set billederne og været med til at

sortere og udvælge. Processen løber over 14 dage hvor du kan bede om at få billeder af dig

fjernet fra drevet. I løbet af de 14 dage, må billeder ikke kopieres fra drevet og lægges online, hverken af arrangører eller af spillere.


For at undgå for meget efterarbejde, beder vi dig om at spørge dig selv: “Er jeg okay med at Larpmakers bruger dette billede i deres promovering?". Hvis ikke, så bed om at få det fjernet.


Vi beder aldrig om forklaring på, hvorfor man ønsker et billede fjernet. Nej betyder nej, og mennesket er vigtigere end billedet.

Deling af billeder

Når sortering er overstået, vil deling af billederne ske. Herefter er billederne til fribenyttelse af spillere og arrangører online, antag at de kan ses af offentligheden og vil blive delt på sociale medier.


Fra arrangørernes side vil vi som udgangspunkt lave et officielt album på vores facebook side med alle godkendte billeder der kan ses af offentligheden. De vil også blive delt i et galleri på vores hjemmeside.

Fjernelse af billeder som er lagt online

Ethvert billede hvor du utvivlsomt kan genkendes, har du ret til at bede om at få fjernet.


Hvis du ikke er motivet på billedet, men derimod en sløret person i baggrunden, er

man ikke bundet til at fjerne det, men det er rigtig god stil at gøre det.


Kontakt vedkommende som har lagt billedet online, og bed om at få det fjernet.


Det kan være svært at fjerne alle billeder online. Så snart de er der ude bliver delt af dine medspillere, af folk der synes du er sej og det kan blive brugt til memes. 


Hvis du beder os om at fjerne et billede, vil Larpmakers altid fjerne primær-filen, som slettes fra drevet. Larpmakers beder aldrig om forklaring på, hvorfor man ønsker et billede fjernet. Ethvert billede som en person ønsker fjernet, gør vi også vores bedste for at fjerne online. Vi ved ikke, hvilken grund der ligger bag ønsket, og vi har ingen ret til at vide det.  

Video- & lydoptagelse

Da det er en noget mere omstændelig proces at gennemgå optagelser end film, har vi valgt en lidt anderledes tilgang. I modsætning til foto materialet, får deltagerne ikke adgang til video-filerne. De vil derimod blive vist tilnærmelsesvis færdigt klippet udkast af det filmmateriale vi har lavet.


Sorteringsproces

Når du her kunne lave indsigelser inden udgivelse. Hvis du fremtræder som en central person i en del af materialet, vil vi gøre dig opmærksom på dette. Alle har adgang til filmen og hvis du optræder som baggrundsperson, kan du selv se filmen og lave indsigelser, hvis der er noget du gerne vil have klippet ud. Vi bestræber os på at bruge video og lydmateriale, hvor centrale personer har indvilliget til at blive optaget på forhånd. Ligesom med billederne vil materialet efter indsigelse processen blive brugt til promovering af larpmakers og vores scenarier. 

Deling af video- og lydoptagelse

Fra arrangørernes side vil vi som udgangspunkt dele materialet, så det kan ses af offentligheden. 


Vi bestræber os på at lave en event recap video, der er en kort video, typisk 1-3 minutter lang som forsøger at fange essensen af rollespillet.


Vi bestræber os også på at lave en event dokumentationsvideo, der er lidt længere, 10-15 minutter lang, med spiller interviews og voice overs, der forklarer, hvad scenariet går ud på.